Připravujeme

V roce 2024 plánujeme uspořádat dvě pravidelné akce:

v dubnu 2024 to bude seminář Materiály a konstrukční díly pro vakuové aparatury

v červnu 2024 budeme pořádat Kurz vakuové techniky. Protože to bude rok 30. výročí od založení tradice kurzů, hodláme kromě kurzu samotného připravit doprovodný program, jehož součástí bude oficiální setkání účastníků a lektorů kurzu a pozváni budou také zástupci výboru České vakuové společnosti a firem využívajících vakuové technologie. V rámci doprovodného programu proběhne prezentace firem využívajících vakuové technologie a dodavatelů vakuových zařízení a komponent. Pro studenty rožnovských škol budou připraveny osvětové přednášky o významu vakuové techniky pro vědu a průmysl a využití vakua v technologii regionálních firem jakožto možných zaměstnavatelů absolventů škol. 

Již dnes se můžete podívat na  Plán-vzdělávacích-akcí-2024 

Aktualizováno: 27.10.2023