Historie akcí

KURZY VAKUOVÉ TECHNIKY

V roce 1994 jsme navázali na tradici výuky vakuové techniky na půdě Střední průmyslové škole elektrotechnické v Rožnově pod Radhoštěm, která byla známá jako rožnovská Vakuovka. Začali jsem dvoutýdenním kurzem, rozloženým do jarní a podzimní části, hned se ale ukázalo, že průmyslovým podnikům bude lépe vyhovovat kompaktní týdenní školení. V té době se již vakuová technika na denním studiu nevyučovala a také proto jsme museli lektory hledat mezi externími odborníky. Myslím si, že jsme měli štěstí na skvělé odborníky z vysokých škol i z praxe ochotné ke spolupráci, díky nimž si kurz postupně získával na oblibě. Dnes se účast pohybuje přibližně v rozmezí 15 až 25 účastníků, proběhlo celkem 23 kurzů s účastí celkem 527 lidí z 69 průmyslových závodů, vzdělávacích a obchodních institucí. Z organizačního hlediska je kurz spolupořádán školou a mou osobou.

 ŠKOLENÍ VE FIRMÁCH

 Od roku 1995 jsem začal organizovat školení na objednávku jednotlivých průmyslových závodů. Tato školení měla dohodnutou náplň i rozsah a probíhala většinou na půdě zadavatele. Zprvu byla tato školení zastřešována školou, ale po mém odchodu ze školy jsem převzal organizaci školení plně do své režie, nebo jsem spolupracoval s firmou Vakuum servis. Proběhlo celkem 29 školení pro celkový počet 20 firem.

ODBORNÉ SEMINÁŘE

 Na podzim roku 2006 jsem se spolu s osvědčeným týmem spolupracovníků pustil do pořádání odborných seminářů, které si kladou za cíl navázat na kurzy vakuové techniky a podrobněji rozvinout některá odborná témata. Byli jsme mile překvapeni zájmem ze strany pracovníků průmyslu, který nás utvrdil v přesvědčení, že podobné akce mají smysl a že jsou potřebné. V podstatě se dá říci, že s periodou tří let opakujeme následující oblasti: 1. Vývěvy a čerpací systémy, 2. Měření ve vakuové technice, 3. Materiály pro vakuovou techniku a konstrukce vakuových zařízení.

Proběhlo již 16 seminářů týkající se vakuových aparatur, měření ve vakuu, materiálů, těsnosti, apod., a v této činnosti rozhodně chceme pokračovat. Volbu témat se vždy snažíme přizpůsobit potřebám účastníků a proto jsme vděčni za jakékoli podněty a návrhy.

Aktualizováno dne 22.6.2019